Turkse Cultuur en gewoontes

Beleefdheid

In de Turkse cultuur is het gewoon dat vrienden, familie en buren veel bij elkaar komen, ook spontaan. Volgens de traditie horen Turken hun bezoekers altijd koffie of thee aan te bieden en uit te nodigen om samen te eten. Wie daar niet op ingaat, is niet beleefd. Het getuigt ook van respect om bij de uitnodiging “te laat op bezoek te komen”. Je gunt dan namelijke de gastheer of gastvrouw meer tijd om zich voor te bereiden op het bezoek!

De oudere mensen worden door de familie begroet door hun hand te kussen en deze dan naar het voorhoofd brengen, dit is een teken van respect. Als de oudste man uit de familie binnenkomt. staat iedereen op uit beleefdheid en respect om hem een (zit)plaats te geven.

’s Morgens eten Turken brood met witte kaas, eieren, marmelade of honing met thee of yoghurt. De lunch is vrij uitgebreid en ’s avonds komt de familie bij elkaar voor een uitgebreid diner met meerdere gangen. De tafelmanieren zijn belangrijk en schrijven voor dat jongeren wachten totdat ouderen beginnen te eten. Bovendien gaat niemand van tafel af voordat de oudste opstaat.

In een goed restaurant wordt je bord zo snel mogelijk weghaalt als je klaar bent met eten. Dit betekent niet dat men je zo snel mogelijk weg wil hebben, maar het is een uiting van respect omdat men je niet boven een vuil bord wil laten zitten.
Tandenstokers alleen gebruiken met de hand voor de mond. Niezen in het openbaar is onbeleefd.

Gewoontes

Het is gewoon …

– dat je overal thee moet drinken.
– wanneer je je Turkse koffie opgedronken hebt, men het kopje omdraait om koffiedik te kunnen kijken.
– dat als je in een Turks huis komt dat je je schoenen uit doet. Bij mensen thuis staan er altijd sloffen in verschillende maten zodat je geen koude voeten krijgt.
– dat er in een winkel bij de eerste verkoop van die dag het geld op de grond gegooid wordt, dit zou geluk brengen en hoge winsten moeten bezorgen.

Ramadan

Betekenis van Ramadan
Volgens de Islamitische kalender is Ramadan de negende maand van het jaar. De Ramadan duurt 30 dagen en wordt afgesloten met het Suikerfeest. Het is de maand waarin er tussen zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt.
Vasten
Het vasten houdt in dat er niet wordt gegeten, gedronken en gerookt gedurende de dag. Daarnaast onthoudt men zich ook van geslachtsgemeenschap. Vasten is niet voor iedereen verplicht. Zieken, zwangere vrouwen, vrouwen tijdens de menstruatie, reizigers en andere waarvoor het vasten een mogelijke bedreiging is worden uitgezonderd van het vasten. Er zijn voor moslims vijf redenen om te vasten: zuivering van de ziel, gehoorzaamheid aan God, zelfdiscipline, het laat je voelen hoe het is om honger te hebben en het is een manier om aan je zwakheden te werken.