turkse cultuur en gewoontes

turkse cultuur en gewoontes

Turkse Cultuur en gewoontes Beleefdheid In de Turkse cultuur is het gewoon dat vrienden, familie en buren veel bij elkaar komen, ook spontaan. Volgens de traditie horen Turken hun bezoekers altijd koffie of thee aan te bieden en uit te nodigen om samen te eten. Wie...